قوانین

حریم خصوصی

شرکت کارتن پلاست طبق قوانین جرایم رایانه‌ای متعهد می‌شود که از اطلاعات شما بازدیدکنندگان عزیز با استفاده از تمام ظرفیت ، امکانات و منابع خود حافظت نماید .

داده ها و اطلاعاتی مانند تعداد دفعات و مدت زمان بازدید ،‌ نسخه‌ی مرورگر و  اطلاعات فنی دیگر تنها به منظور بهبود خدمات استفاده خواهند شد و هیچ ارتباطی با اطلاعات شخصی افراد نخواهد داشت .

این اطلاعات به هیچ عنوان به سازمان‌های دیگر فروخته یا ارایه نخواهد شد و تنها به عنوان بهینه‌ سازی همین وب‌سایت مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

مدیریت و محافظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد و شرکت ها برای کسب اعتماد و ساخت روابط مثبت طولانی مدت ، امری ضروری است .

برای این منظور ، شرکت کارتن پلاست راهکارهای پایه‌ای زیر را برای استفاده از اطلاعات شخصی افراد در نظر گرفته‌ و مطابق با آنچه در اینجا بیان شده است ، تمامی اطلاعات شخصی را مدیریت و از آنها محافظت خواهد کرد .

۱. ما طبق اصول قوانین و مقررات مربوط به استفاده از اطلاعات شخصی عمل می‌کنیم و تمامی کارمندان و سایر افراد را از اهمیت حفاظت از اطلاعات شخصی آگاه می‌سازیم، قوانینی برای اطمینان از استفاده صحیح از اطلاعات وضع می‌کنیم ، این قوانین را بدون قصور اجرا کرده و همواره به بهسازی این روند می‌پردازیم .

۲. شرکت کارتن پلاست سیستم‌های مناسبی برای حفاظت از اطلاعات شخصی پایه‌ریزی کرده و اندازه و ماهیت عملکردها را در بخش‌های مختلف در نظر می‌گیرد و جمع‌آوری ، استفاده ، شرایط مقرر ( از جمله شرایط مقرر مقاطعه‌کاران فرعی ) ، افشا ، اصلاحات ، تعلیق استفاده و حذف اطلاعات شخصی را به طور مناسب و در راستای شرایط قید شده کنترل و مدیریت می‌کنیم .

۳. شرکت کارتن پلاست راهکارهای امنیتی از جمله سیستم‌های امنیتی اطلاعات را برای اطمینان از یکپارچگی و امنیت اطلاعات شخصی اجرا کرده و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی یا فقدان ، تخریب ، تحریف ، افشای این اطلاعات به کار خواهیم گرفت.

بالا