ساختمان

بتن ریزی کارتن پلاست

امروزه استفاده از کارتن پلاست در بتن ریزی ساختمان جهت نيل به سرعت بیشتر توليد ضمن افزایش ايمنی، غير قابل گريز است.

آگاهی از مشکلات  در اجراء بتن ریزی ساختمانی کارشناسان شرکت کارتن پلاست را بر آن داشت تا پس از  بکار گیری پلاست شيتهای توليدی اين شرکت در سقفهای کاذب ، جايگزينی آن به جای بلوکهای پلی استايرن و همچنین امکان جايگزينی پلاست شيت به جای قالبهای فلزی با اخذ نتیجه مطلوب تحولی شگرف در این زمینه ایجاد نمایند .

از نظر کارشناسان مزيتهای بتن ریزی با کارتن پلاست را می توان سبکی ، سهولت در اجراء ، نفوذ ناپذيری در برابر آب (عدم جذب آب بتون)  و همچنين مقاومت در برابر اسيدها و قلياها و اقتصادی بودن آن دانست .

بطور کلی موارد استفاده از کارتن پلاست در صنعت ساختمان عبارتند از :

  • بتن ریزی
  • سقف کاذب
  • قالب بندی
  • شناژ بندی
  • کالورت گذاری یا درز انبساط
  • عايق (صوتی ،حرارتی و رطوبتی)
  • پارتيشن بندی
  • بلوک پلاستیکی
  • حفاظ و حصار ساختمانی
  • بستر کشت گلخانه
بالا