کارتن پلاست خانه حیوانات

کارتن پلاست خانه حیوانات در جهت حمایت از حیوانات طراحی و تولید شده است .

حيوانات از ارکان با اهميت محيط زيست هستند كه در آفرینش هر كدام از آنها حكمتی است .

روش زندگي انسان ها منجر به آزار و يا مرگ حيوانات بي‌پناه شده است .

هرچند انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات به وسیله ی تفكر برتر  سلطه ی خود را بر سرنوشت بسياري از مخلوقات تحميل مي‌كنند ، ولي اين تفكر مي‌تواند به شكلي تغيير نمايد تا فرزندان ما را از حضور حيوانات موجود امروز محروم نسازد.

بالا