تست فنی

تست فنی کارتن پلاست

تست فنی کارتن پلاست در دمای هوای 72 درجه فارنهايت با رطوبت تقریبی 50% انجام شده است .

  • نمونه های تست فنی کارتن پلاست با استاندارد 4 ميلی مترLb 150  پلی پروپيلن موجدار و کاغذ موجدار مقوا با شرايط فلوت C و Lb 250  است .
  • واحد آزمایشگاه شرکت کارتن پلاست نتایج تست های فنی را بر اساس محاسبات دقیق انجام شده بر روی ورق کارتن پلاست ارائه می دهد .
تست

جدول تست فنی کارتن پلاست

هيچ افزودنی و ماده ای مانند تاخير اندازنده اشتعال و يا آنتی یووی در نمونه ی ورق کارتن پلاست استفاده نشده است.

نتایج تست فنی کارتن پلاست در مقایسه با مقوا و کاغذ موجدار به شرح جدول ذیل می باشد :

Paper Corrugate Cartonplast Properties
0.15lb2.ft. 0.15lb2.ft. Weight for Test
76% 0.021% Water Absorption in 24 hrs
6lb2.ft. 46lb2.ft. Edge Crush Test
4lb2.in 81lb2.in Flat Crush Test
10gms. 1700gms. Tear Strength
200lb2.in 4,000 lb2.in Tensile Strength
32 in/lb 320 in/Ib Impact Dart Test
Not Applicable sq.Inch 174 °C Heat Det .Load @66Ibs.PerSq.Inch
1,000 cycles 21,000 cycles Living Hinge

تست

نتایج نهایی

نتيجه تست فنی کارتن پلاست نشانگر آن است که عملکرد کارتن پلاست در شرایط زير نسبت به مقوا و کاغذ موجدار به مراتب بهتر می باشد :

  • مقاومت در برابر آب و رطوبت
  • وزن کم
  • مقاومت در برابر حرارت
  • مقاومت در برابر نوسانات دما
  • قابليت استفاده مجدد
  • مقاومت شيميایی
  • مقاوم در برابر پوسيدگی و له شدگی
  • عایق الکتریسیته ، صوت و دما
بالا