تست فنی

تست فنی کارتن پلاست

تست فنی کارتن پلاست در دمای هوای 72 درجه فارنهايت با رطوبت تقریبی 50% انجام شده است .

  • نمونه های تست فنی کارتن پلاست با استاندارد 4 ميلی مترLb 150  پلی پروپيلن موجدار و کاغذ موجدار مقوا با شرايط فلوت C و Lb 250  است .
  • واحد آزمایشگاه شرکت کارتن پلاست نتایج تست های فنی را بر اساس محاسبات دقیق انجام شده بر روی ورق کارتن پلاست ارائه می دهد .
تست

جدول تست فنی کارتن پلاست

هيچ افزودنی و ماده ای مانند تاخير اندازنده اشتعال و يا آنتی یووی در نمونه ی ورق کارتن پلاست استفاده نشده است.

نتایج تست فنی کارتن پلاست در مقایسه با مقوا و کاغذ موجدار به شرح جدول ذیل می باشد :

Paper CorrugateCartonplastProperties
0.15lb2.ft.0.15lb2.ft.Weight for Test
76%0.021%Water Absorption in 24 hrs
6lb2.ft.46lb2.ft.Edge Crush Test
4lb2.in81lb2.inFlat Crush Test
10gms.1700gms.Tear Strength
200lb2.in4,000 lb2.inTensile Strength
32 in/lb320 in/IbImpact Dart Test
Not Applicable sq.Inch174 °CHeat Det .Load @66Ibs.PerSq.Inch
1,000 cycles21,000 cyclesLiving Hinge

تست

نتایج نهایی

نتيجه تست فنی کارتن پلاست نشانگر آن است که عملکرد کارتن پلاست در شرایط زير نسبت به مقوا و کاغذ موجدار به مراتب بهتر می باشد :

  • مقاومت در برابر آب و رطوبت
  • وزن کم
  • مقاومت در برابر حرارت
  • مقاومت در برابر نوسانات دما
  • قابليت استفاده مجدد
  • مقاومت شيميایی
  • مقاوم در برابر پوسيدگی و له شدگی
  • عایق الکتریسیته ، صوت و دما
بالا