جعبه

جعبه های چند بار مصرف کارتن پلاست

جعبه های چند بار مصرف کارتن پلاست راه حلی ایده آل جهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می باشد .

این نوع از جعبه های کارتن پلاست بیش از چندین مرتبه استفاده می شوند.

ما جعبه های چند بار مصرف کارتن پلاست را به طور خاص برای استفاده مجدد طراحی میکنیم .

شرکت کارتن پلاست جعبه های چند بار مصرف کارتن پلاست را جهت استفاده طولانی مدت ، با طراحی خاص برای سهولت در استفاده ، انعطاف پذیر و شکیل طراحی و تولید می نماید .

جعبه های چند بار مصرف کارتن پلاست یک گزینه جذاب از لحاظ نتایج مثبت اقتصادی  است .

مزایای اقتصادی به معنای صرفه جویی مستقیم در خرید بسته بندی است.

پس از سرمایه گذاری برای اولین بار و خرید جعبه های چند بار مصرف کارتن پلاست ، مشتریان ما از تمام مزایای استفاده می کنند .

بدون نیاز به سفارش جدید  و مصرف سرمایه  و انرژی برای تولید مجدد بسته بندی .

مزایای اقتصادی بیشتری نیز وجود دارد : حفاظت بهتر از قطعات و کاهش آسیب و نیز بهبود کارایی حمل و نقل و ذخیره سازی به دلیل طراحی قابل انعطاف .

استفاده از جعبه های چند بار مصرف کارتن پلاست به معنای اجتناب از بسته بندی قابل مصرف است ، بنابراین بسته بندی تک کاربره را از محل دفن زباله ها دور می کند .

جعبه های چند بار مصرف کارتن پلاست ، صفحات جدا کننده ( دیوایدر ) کارتن پلاست

بالا