ساختمان

قالب بندی کارتن پلاست

قالب بندی کارتن پلاست بهترین ایده جهت اجزای بهتر و همچنین سرعت بخشیدن به پروژه های عمرانی می باشد .

به وسیله ی قالب بندی کارتن پلاست رطوبت و شیره ی بتن جذب نمی شود لذا باعث بالا رفتن استحکام بتن می گردد .

کارتن پلاست هرگز به بتن نمی چسب بنا بر این پس از بتن ریزی سقف به راحتی جدا شده و در سقف بعد مورد استفاده قرار می گیرد این رویه در قالب بندی کارتن پلاست هم ادامه دارد .

ساختمان

ویژگی های قالب بندی کارتن پلاست

از مهمترين مزايای قالب بندی کارتن پلاست می توان موارد زير را برشمرد :

 1. کارتن پلاست هرگز به بتن نمی چسبد .
 2. کارتن پلاست ضد آب ، اسيد و قليا می باشد .
 3. کارتن پلاست رطوبت و شيره بتن را به خود جذب نمی کند لذا باعث بالارفتن استحکام بتن می گردد .
 4. کاهش زمان اجرای قالب بندی .
 5. سهولت در بر چيدن قالبها .
 6. پرت نزديک به صفر در عمليات برچيدن قالب .
 7. قابليت استفاده مکرر از کارتن پلاست .
 8. امکان اجرای همزمان ستون و تير و صرفه جویی در مصالح .
 9. امکان اجرای سازه سبکتر و ايمن در برابر زلزله .
 10. صرفه جويي در مصرف بتن .
 11. کاهش نيروی کارگری به دليل سبکی قالبها .
 12. اجرای فرمهای منحنی و خاص به راحتی امکان پذير می باشد .
 13. بدست آوردن سطح خارجی صاف و صيقلی .
 14. انعطاف پذيری بالا و امکان برش به اشکال مختلف بوسيله کاتر .
 15. حفظ منابع طبيعی در نتيجه جايگزينی کارتن پلاست با چوب .
بالا